Stiliserat träd

Trädgårdsmästare Björn Andersson

Trädgårds städning

Höst städning

På hösten är det mycket som ska göras i trädgården inför vintern. Gräva upp icke härdiga växter för vinterförvaring, snygga till i rabatten, plantera lök och räfsa löv mm. 

 

Pris: 600 kr/tim (300 kr/tim med RUT avdrag) + framkörningsavgift

Vår städning

På våren är det kanske ännu mer att göra. Kantskära gräsmattan, beskära rosor, ansa perenner och rensa rabatter mm.

 

Pris: 600 kr/tim (300 kr/tim med RUT avdrag) + framkörningsavgift