Höst och vår städning

Höst och vårstädning

På hösten är det mycket som ska göras i trädgården inför vintern. Gräva upp icke härdiga växter för vinterförvaring, snygga till i rabatten, plantera lök och räfsa löv mm. 

På våren är det kanske ännu mer att göra. Kantskära gräsmattan, beskära rosor, ansa perenner och rensa rabatter mm.

 

Pris: 550 kr/tim (275 kr/tim med RUT avdrag)