Klippning av buskar och häckar

Pris: 550 kr/tim (275 kr/tim med RUT avdrag)