Stiliserat träd

Trädgårdsmästare Björn Andersson

Klippning av buskar och häckar

Klippning av olika typer:

Friväxande buskar och häckar behöver gallras för att hålla sig vitala och se vackra ut. Enkelt förklarat gallrar jag bort ca en femtedel till en tredjedel av de äldsta delarna av busken och görs detta årligen kommer busken att bestå av yngre skott. Självklart beror skötseln på vilken sort växt det handlar om.

 

Klippta buxkar och häckar klipps en, eller flera gånger per sässong. Jag har proffsverktyg och arbetar snabbt och tar hand om klippresterna om du vill.

 

Iblande behöver en klippt buske, eller häck rätas upp, eller sänkas. Detta är ofta ett större jobb som för många växter bäst utförs under vintern (vissa växter så som avembok och andra kännsliga löv växter beskärs i JAS och de flesta barrväxter under våren).

 

Föryngring - Om busken, eller häcken har vuxit och blivit väldigt risig kan en föryngring vara på sin plats. Beroende på vilken växt det är kapas grenarna lågt och helt nya kommer att växa upp följande sässong. Detta är inte möjligt på alla sorters växter.

 

Pris: 600 kr/tim (300 kr/tim med RUT avdrag) + framkörningsavgift