Stiliserat träd

Trädgårdsmästare Björn Andersson

Landskap och skogsvård

 

Pris efter överrenskommelse beroende på uppdragets natur.
(Arbeten utförda i skog och mark ger ej rätt till RUT avdrag.)