Stiliserat träd

Trädgårdsmästare Björn Andersson

Markarbeten

Jag kan hjälpa dig med diverse olika markarbeten. På utbildningen fick jag lära mig hur arbetet ska utföras på ett korrekt vis så att det håller under lång tid. Några exempel på arbeten som jag kan erbjuda:

* Stenstättning (natursten: kullersten och gatsten, ölandssten och skiffer).

* Plattläggning (prefabricerade material: byasten, cementplattor mm)

* Stödmurar

* Reperationer

* Växthus byggnation

* Anläggning av gräsmatt, eller blomsteräng

 

Pris: 600 kr/tim (300 kr/tim med RUT avdrag) + framkörningsavgift

 

(Notera att nyanläggning ej medger RUT avdrag, men att reparera och återställa befintligt arbete gör det.)