Stiliserat träd

Trädgårdsmästare Björn Andersson

Tjänster

Som trädgårdsmästare erbjuder jag ett antal olika tjänster för trädgården, men även för parker, betesmarker, ängar och skogen. Allt utförs med profesionella verktyg och maskiner. Från och med 2022 erbjuder jag även skotning med miniskotare (Vimek 620) som gör minimal skada på marken och kräver väldigt smal om någon skotningsväg. Jag kan t ex köra ut enstaka vindfällda, eller plockhuggda träd. Maskinen är även lämplig i trädgården vid hantering av fällda träd och stora nedtagna buskage. 

Höst och vårstädning tjänster

På hösten och våren är det mycket att ordna i trädgården. Läs mer om tjänsten här...

Markarbete tjänster

Plattläggning, stensättning, växthusbyggnad, trädgårdsland, rabatter mm. Läs mer här... 

Landskap- och skogsvårdstjänster

Motormanuellt arbete i skog och mark och även skotning. Läs mer om tjänsten här... 

Skotningstjänster

Med min Vimek 620 kan jag köra ut virke och ris från skogen, eller trädgården. Läs mer här... 

Beskärningsarbeten

Jag utför kvalificerade beskärningsabeten på träd, buskar och häckar. Läs mer om tjänsten här... 

Gräsklippning

Prenumerera på gräsklippning, eller klippning när du är på semester?. Läs mer om tjänsten här... 

Trädfällning och kringtjänster

Har du ett träd som du vill ha bort? Kanske även stubben? Läs här... 

Klippning buskar och häckar

Formklippning av buskar och häckar. Läs mer om tjänsten här...