Tjänster

Höst och vårstädning

På hösten och våren är det mycket att ordna i trädgården. Läs mer om tjänsten här...

Beskärningsarbeten

Jag utför kvalificerade beskärningsabeten. Läs mer om tjänsten här... 

Markarbeten

Plattläggning, stensättning, växthusbyggnad mm. Läs mer här... 

Landskap och skogsvård

Motormanuellt arbete i skog och mark. Läs mer om tjänsten här... 

Klippning buskar och häckar

Formklippning av buskar och häckar. Läs mer om tjänsten här... 

Gräsklippning

Prenumerera på gräsklippning, eller klippning när du är på semester?. Läs mer om tjänsten här... 

Trädfällning och kringtjänster

Har du ett träd som du vill ha bort? Kanske även stubben? Läs här...