Trädfällning och kringtjänster

Kringtjänster är stubbfräsning och återställning av marken.

Pris: 550 kr/tim (275 kr/tim med RUT avdrag)