Stiliserat träd

Trädgårdsmästare Björn Andersson

Trädfällning och kringtjänster

Trädfällning

Jag har utbildning och försäkring för trädfällning. Jag kan precisions fälla träd från marken vilket är att föredra om utrymmet finns. Om trädet inte går att fälla från marken kan jag plocka ner det i bitar från en skylift. Efter att trädet är fällt kapar jag det i mindre delar som går att transportera bort.

Pris: Beror på svårigheten av fällningen, hör av dig för ett prisförslag.

 

Kringtjänster 

Bortforsling, vedkapning, återställning av marken och stubbfräsning. Tips: Min Vimek 620 kan användas vid transporter även i trädgården, se mer info här

Pris bortforsling: Beror på mängden.

Pris vedkapning: 600 kr/tim (300 kr/tim med RUT avdrag)

Pris återställning: 600 kr/tim (300 kr/tim med RUT avdrag) + eventuellt material som jord och gräsfrö.

Pris stubbfräsning: 1000 kr/tim + 400 kr i start avgift (500 kr/tim + 200 kr med RUT avdrag)