Stiliserat träd

Trädgårdsmästare Björn Andersson

Växthus med plattläggning

En kund kontaktade mig med en önskan om att få råd och hjälp med att bygga ett växthus. Dels önskades rådgivning om växthus, men framför allt råd om underlag och hjälp med själva markarbetet och byggnation av växthuset.

Vi träffades och diskuterade storlek och vilket underlag som kunde vara bäst att bygga växthuset på. Kunden hade erfarenhet av växthus eftersom det redan fanns ett på tomten, men det var svårt att underhålla med glasrutor som gick sönder osv. Vi bestämde storlek och kom fram till att plattor som grund skulle både ge stabilitet och dessutom hjälpa till med uppvärmning på vår/höst.

Kunden tog hand om att beställa växthus och jag ordnade beräkning av material åtgång och att hyra maskiner mm.

Arbetet börjar med att grässvål och matjord grävs bort. Sedan återfylls hålet med ett bärlager som packas med en markvibrator. Växhuset bör fästas vid marken med betongplintar och dessa gjöts på plats. På det packade bärlagret läggs ett justerlager som stockas av. Tillslut läggs plattorna på plats och fogas med fogsand. Nu är markarbetet i stort sett klart, bara lite fix runt omkring.

 

Själva växthuset byggs enligt ritningen.